Tài nguyên dạy học

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Ảnh ngẫu nhiên

Tettet.jpg Dh21.swf Beca.swf CHONGSACH.swf BUTVO1.swf BUTVO.swf Bieudianxemay13.swf Bieudianxemay12.swf Bieudianxemay11.swf 618.swf 517.swf 411.swf 319.swf 234.swf 159.swf HOAHOATHINH.swf HOADONO.swf HOADONGTIENNO.swf CODANGTQDOAN.swf Dhcao.swf

Sắp xếp dữ liệu

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên

 • Tra theo từ điển:  LIÊN KẾT WEBSITE

  GD

  20-11-2013

  MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG MINH NHÂN DÂN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trung Triệu (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:24' 16-07-2013
  Dung lượng: 81.5 KB
  Số lượt tải: 531
  Số lượt thích: 0 người
  Mẫu CM3
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------
  
  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CMND
  Kính gửi:..............................................................................................
  
  

  Họ và tên khai sinh (*)........................................................... Nam/Nữ:..................
  Tên gọi khác:...........................................................................................................
  Sinh ngày..........tháng..........năm............ Nơi sinh:..................................................
  Nguyên quán:............................................................................................................
  Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................................
  ..................................................................................................................................
  Nghề nghiệp và nơi làm việc:..................................................................................
  Họ tên cha:...............................................Họ tên mẹ:..............................................
  Số điện thoại:...........................................................................................................
  Đã được cấp CMND số:..................... Cấp ngày......./......./........nơi cấp.....................................
  Sổ hộ khẩu số:...............tờ.............tập.........................................................................................
  Nêu rõ lý do cấp chứng minh: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại (nếu sửa sai có đơn trình bày rõ lý do sai theo mẫu và kèm theo các tài liệu có liên quan):....................................................................
  ......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thực, nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
   
  XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN ..............
  (Phường, xã, thị trấn nơi ĐKHK thường trú)
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................


      ...............ngày.......tháng.......năm........ NGƯỜI LÀM ĐƠN (Ký và ghi rõ họ tên)
  
  

  I. XÁC NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA CÔNG AN HUYỆN, THÀNH, THỊ
  (Chỉ áp dụng cho những người có nhu cầu xin về làm tại Công an tỉnh)
  Công an ...........................................đã kiểm tra đối chiếu ảnh, người, sổ hộ khẩu và các nội dung ghi trong đơn là đúng thực tế. Kính đề nghị Công an tỉnh xét giải quyết.
  Ngày.............tháng..........năm.........
  TRƯỞNG CÔNG AN
  (Ký tên, đóng dấu)


  (*) Viết chữ in hoa đủ dấu
  II. NỘI DUNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN
  Có hồ sơ gốc trong tàng thư CMND:...........................................................................................
  CMND số:....................................................................................................................................
  Họ và tên:......................................................................................................................................
  Sinh ngày..........tháng..........năm............ tại:.................................................................................
  Nơi đăng ký HKTT:.....................................................................................................................
  Họ tên cha:....................................................................................................................................
  Họ tên mẹ:...................................................................................................................................
  Ý KIẾN XÁC MINH CỦA PHÒNG HỒ SƠ
  Qua tra cứu tàng thư chúng tôi thấy:.............................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  Ngày .......tháng...........năm.............
  CÁN BỘ TRA CỨU ĐỘI TRƯỞNG TTCCCD
  (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
  III. ĐỀ XUẤT CỦA ĐỘI CMND PHÒNG PC13
  Qua kiểm tra hồ sơ xin sửa sai CMND của ông (bà):..................................................................
  Xin sửa sai nội dung từ:...............................................................................................................
  Thành:..........................................................................................................................................
  Hồ sơ gồm:...................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  Đề nghị lãnh đạo phòng xem xét, giải quyết.
  Ngày .......tháng...........năm.............
  CÁN BỘ KIỂM TRA ĐỘI TRƯỞNG

  DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG PC13
  ......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  ......................................................................................................................................................
  Ngày...........tháng...........năm.............
  TRƯỞNG PHÒNG

  
  


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------
  
  ĐƠN TRÌNH BÀY
  (LÝ DO XIN SỬA SAI CHỨNG MINH NHÂN DÂN)
  Kính gửi: Công an xã (phường, thị trấn)......................................................
  ...............................................................................................................
  
  

  Tên tôi là..............................................................................Sinh ngày........../........../...................
  Nguyên quán:................................................................................................................................
  Thường trú tại:..............................................................................................................................
  Đã được cấp CMND số:..................... Qua đối chiếu giữa CMND với sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan có sự sai lệch.
  Nay xin được sửa sai:...................................................................................................................
  Từ:................................................................................................................................................
  Thành:...........................................................................................................................................
  Tôi xin trình bày lý do sai CMND như sau:.................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  Vậy kính đề nghị Công an các cấp xem xét cho tôi được sửa sai CMND. Tôi xin cam đoan nội dung trình bày ở trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật./.
  XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN ..............
  (Phường, xã, thị trấn nơi ĐKHK thường trú)
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................


      ...............ngày.......tháng.......năm........ NGƯỜI TRÌNH BÀY (Ký và ghi rõ họ tên)
  
  
  
  

  No_avatarf
  Có lỗi kỹ thuật, không xem hoặc download được
   
  Gửi ý kiến